uslugi

Świadczymy usługi:

1. Z zakresu pomiarów okresowych i odbiorczych:

- rezystancji izolacji przewodów i kabli
- rezystancji pętli zwarcia (skuteczności zerowania)
- rezystancji uziomów roboczych i ochronnych
- badanie instalacji i urządzeń piorunochronnych
- badania wyłączników różnicowo prądowych
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych

2. Przezwajanie silników elektrycznych

Silniki indukcyjne:

 • 3-fazowe i 1-fazowe
 • jednobiegowe i wielobiegowe
 • zwarte i pierścieniowe
 • na dowolne napięcie znamionowe
 • silniki budowy specjalnej:

-  elektrowibratory
- elektrobębny
-  samohamowne

3. Przezwajanie silników prądu stałego małej mocy

Na życzenie klienta wykonujemy:

 • zmianę parametrów znamionowych silnika:

- zmianę napięcia znamionowego
- zmianę prędkości obrotowej

 • zmianę konstrukcji mechanicznej silnika:

- łapy, kołnierz
- podwyższenie klasy izolacji

Podczas naprawy (remontu) silników elektrycznych (przezwajania silników elektrycznych) wykonujemy czynności:

 • wyzwojenie metodą pirolizy, nie pogarszającej własności obwodu magnetycznego impregnację uzwojeń metodą prożniowo-ciśnieniową, lakierem izolacyjnym bezrozpuszczalnikowym

Usługi dodatkowe:

 • wszelkie doradztwo i ekspertyzy w zakresie maszyn elektrycznych
 • usługowa impregnacja uzwojeń: silników, cewek i transformatorów
 • wykonywanie cewek do urządzeń elektrycznych i cewek uzwojeń maszyn elektrycznych z drutu profilowego

Stosujemy najwyższej jakości materiały izolacyjne i druty nawojowe produkcji zagranicznej i krajowej. Każdy obiekt po remoncie poddawany jest próbom, zgodnie z wymaganiami EN. Po zakończonym remoncie silnika elektrycznego udzielana jest
12 – miesięczna gwarancja.